Welkom

Met evenveel gedrevenheid en enthousiasme maakt Shift Happens visioenen tastbaar in creatieve communicatie, of schrijven we in heldere taal een scherpe analyse. Of een combinatie van beide.

Onder de handelsnaam Green World Media ontwikkelen we marketing- en communicatiemiddelen voor met name de groene sector, zoals o.a. drukwerk, websites, films, nieuwsbrieven, social media accounts.

Onder de naam Shift Happens adviseren we culturele instellingen over bedrijfsvoering, marketing en andere strategische vraagstukken. Shift Happens produceert managementrapporten, analyses, verslagen, subsidieaanvragen en jaarverslagen.

Zo zorgen we voor vorm én inhoud.

Shift Happens is een advies- en communicatiebureau van Sander Louis.