Religie voor atheïsten

Volgens filosoof Alain de Botton bestaat er niet iets als God of een of andere hogere macht bij wie wij mensen in het krijt zouden staan of tot wie we ons zouden moeten richten voor hulp of leiding. Toch gelooft hij wel dat mensen een behoefte aan geestelijke bijstand en leiding hebben. De Botton analyseert haarscherp de werking van religies, maar in plaats van godsdienst te bagatelliseren, te bespotten of zich eraan te ergeren, stelt hij dat er heel veel te leren valt van de manier waarop religies menselijke behoeften bevredigen. Zijn stelling is dat het moderne, seculiere wereldbeeld geen eigen, bevredigend antwoord geeft op deze behoeften. Te lang, vindt hij, hebben we te maken gehad met een valse keuze tussen ofwel het slikken van doctrines of afschaffing van troost en mooie rituelen en ideeën.

In deze ‘secular sermon’ presenteert hij zijn visie voor een interessant alternatief waarin religies nuttige inzichten kunnen opleveren hoe mensen een gevoel van gemeenschap op kunnen bouwen, duurzame relaties aan kunnen gaan, kunst als nuttig en noodzakelijk gezien kan worden en afgunst overwonnen kan worden.

Vind je dit een goed artikel? Deel het dan met je netwerk!

Sander Louis

Over Sander Louis

Sander Louis is oprichter van Shift Happens. Als marketeer van o.a. non-profits en culturele instellingen richt hij zich onder meer op de ontwikkeling van nieuwe media en evenementen. Met Shift Happens wil hij positief ingestelde mensen bijeenbrengen die werken aan slimme oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen.