SHIFTS

Shift Happens bijeenkomsten, kortweg SHIFTS, zijn inspiratie-avonden waarin dieper ingegaan wordt op actuele onderwerpen m.b.t. maatschappelijke vernieuwing. De avonden bestaan uit een gedeelte met sprekers, een dinerbuffet, een workshop-deel en een netwerkborrel.

Bij elke SHIFT staat één bepaalde sector of een bepaald onderwerp centraal en wordt gekeken naar de transitie die actueel is. We richten ons vooral op ontwikkelingen binnen sectoren met een grote maatschappelijke betekenis, zoals gezondheidszorg, onderwijs, natuurbeheer, economie, openbaar bestuur, voedselindustrie etc.

Voor iedere SHIFT nodigen we ervaren experts uit die een inspirerende visie hebben op het thema. Mensen die wat te vertellen hebben en die zowel het hoofd als het hart kunnen aanspreken. Maar we willen niet alleen inspiratie bieden, maar vooral ook praktisch werken aan toepasbare oplossingen. Daarom bevat elke SHIFT een workshopgedeelte, de pressure cooker sessies, waar in teams gewerkt wordt aan concrete opdrachten. Dit zijn meestal cases die ingebracht worden door de workshopleiders of door deelnemers zelf.

Naast de thematische inhoud en het heerlijke diner maakt live muziek vaak een onderdeel uit van de avond. Zo is elke SHIFT een rijke ervaring voor hoofd hart en handen.

Een overzicht van SHIFTS tot nu toe:

[accordion]

[acc_item title=”SHIFT#3: Vertrouwen in de participatiesamenleving – 19 november 2013″]

Vroeg of laat komt het bij ieder onderwerp over de nieuwe samenleving of de nieuwe economie aan de orde: vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, in instanties, in goede intenties. Vrijwel alle experts zijn het erover eens: vertrouwen vormt dé basisvoorwaarde voor die nieuwe maatschappij. Zonder vertrouwen geen vernieuwing, geen innovatie, geen vooruitgang. Maar wat is dat eigenlijk, vertrouwen? Hoe kun je daar als publieke organisatie, als bedrijf of als burger greep op krijgen?

Zeker in het publieke domein is herstel van of bouwen aan vertrouwen heel dringend nodig. Niet voor niets werd de term “participatiesamenleving” tijdens Prinsjesdag weer afgestoft. Wij – overheid, bedrijven én burgers – moeten veel meer samen gaan doen. Omdat organisaties met minder geld meer moeten doen. Omdat burgers steeds vaker het heft in eigen handen willen nemen om die overheidstaken zelf te organiseren. Maar omdat we tot voor kort weinig echt samen deden, betekent die huidige trend wel dat we op een heel andere manier met elkaar, met instanties, met taken en verantwoordelijkheden moeten omgaan. En om dat succesvol te bereiken moeten we, precies, vertrouwen hebben.

Maar wat is dat dan, dat vertrouwen? Is dat loslaten en – fingers crossed – hopen dat het goed komt? Stel je lijsten op waaraan iedereen – overheid, bedrijfsleven en burgers – zich committeert? Maar hoe hou je daar greep op? Hoe voorkom je dat vertrouwen gesmoord wordt in knellende en peperdure controlesystemen? Kortom: hoe ontwikkel en herstel je vertrouwen?

Over deze vragen ging SHIFT#3: Vertrouwen in de participatiesamenleving op 19 november in Antropia te Driebergen.

Sprekers-Vertrouwen

De avond werd gepresenteerd door Petra Kroon (Bureau GoedGeefs) en verliep volgens de vertrouwde opzet van SHIFTS, met inspirerende sprekers zoals Jan Kuipers (schrijver, directeur FranklinCovey)Hans Adriaansens (socioloog, oud-lid van WRR, oud-voorzitter RMO, o.a. oprichter van de Roosevelt Academy) en Albert Jan Kruiter (oprichter Instituut voor Publieke Waarden, adviseur en publicist); een eerijk diner en vooral praktijkcase waarmee we aan de slag gingen in workshops onder leiding van Pauline Voortman (TrustWorks). [

[/acc_item]

[acc_item title=”SHIFT#2: De waarde(n) van groen – 19 september 2012″]

Bij SHIFT#2 gingen we in op de waarde(n) van groen. Het land is in crisis. Het rijk trekt zich terug uit het natuurbeheer. Verantwoordelijkheden worden overgedragen, maar het bijbehorende budget blijft in Den Haag achter. De traditionele natuurbeschermingsorganisaties hebben te kampen met minder inkomsten en teruglopende ledenaantallen en moeten zich bezinnen op hun toekomst. Maar ondanks – of misschien juist dankzij – de crisis en bezuinigingen ontstaat er ruimte voor initiatieven van onder af: Burgers die hun potentieel benutten en zich verbinden om zich samen te ontfermen over het groen. Hoe reageren natuurorganisaties en overheden op dit soort (burger-)initiatieven? Welke rol zien zij voor zichzelf weggelegd?

Experts Frank Naber (Naber management), Elisabeth Ruigrok (Witteveen+Bos) en Dolf Logemann (Arcadis) vertelden elk vanuit hun eigen invalshoek hoe zij tegen deze ontwikkelingen aankijken. Iedereen ging ook zelf aan de slag met vraagstukken in compacte pressure cooker sessies o.l.v. teamcaptains Teo Wams (directeur Natuurmonumenten), Titia Wolterbeek (directeur Vlinderstichting), Margreet ter Steege (directeur Buro Bakker) en Henk van ‘t Land (voormalig dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest).

SHIFT#2 werd gepresenteerd en gemodereerd door Lex Bohlmeijer (NCRV radio). Muzikale bijdragen waren er van zanger/componist Arnold Veeman.

 

[/acc_item]

[acc_item title=”SHIFT#1: Compassie in de zorg – 29 mei 2012″]

SHIFT#1 behandelde het thema Compassie in de Zorg. Vrijwel iedere professional in de zorg erkent dat compassie en empathie de belangrijkste pijlers zijn van een gezonde zorgpraktijk. Toch blijkt dat deze elementaire menselijke waarden steeds meer onder druk komen te staan. Met alle gevolgen voor het zorgpersoneel, patiënten – en de familie daaromheen – van dien. Maar het kan ook anders, bewijzen pioniers en een groeiende groep professionals en patiënten.
Sprekers tijdens deze avond waren Frans Rahusen (therapeut en oud-chirurg), Jaap van der Mei (zorgexpert op het gebied van Rijnlands organiseren), Salmaan Sana (oprichter Compassion for Care) en Maurice de Valk (directeur Adviesgroep Intermedic, arts en expert zingeving). Teamcaptains waren Lidewij Niezink (expert Empathie en Compassie), Salmaan Sana (oprichter Compassion for Care) en Wim Schellekens (oud-hoofdinspecteur Inspectie voor de Gezondheidszorg).

SHIFT#1 werd georganiseerd i.s.m. Compassion for Care. Presentatie was in handen van Lex Bohlmeijer (NCRV radio). Muzikale bijdragen waren er van cellist Arno van der Vuurst (Matangi Quartet).

 

[/acc_item]

[acc_item title=”SHIFT#0: Duurzame dialogen – 10 oktober 2010″]

Tijdens deze pilotversie van Shift Happens (toen nog onder de naam ‘Avond van de Duurzaamheid’) spraken experts uit de marketing- en communicatiewereld over het nut en de noodzaak van marketing als het gaat om duurzaamheid.

Onder de sprekers waren Willem Lageweg (directeur MVO Nederland), Tom Kniesmeijer (trendwatcher), Jeroen Meijering (directeur/oprichter B-open), Klaas van Egmond (hoogleraar mileukunde), Joyce Meuzelaar (marketingprofessional) en Hans Kok (reclamestrateeg, directielid MORE for brands). Teamcaptains waren: Matthijs Bierman (directeur Triodos Bank), Nel Sangers (directeur Staatsbosbeheer) en Thomas Rau (directeur Rau architects). Ook verleenden Marga Hoek (directeur de Groene Zaak) en Wouter de Jong (Gedeputeerde provincie Utrecht) hun medewerking.

 

[/acc_item]

[/accordion]