Shift Happens: Verlichting in de 21ste eeuw

Het idee voor SHIFT HAPPENS is wel een beetje vergelijkbaar met de 18de eeuwse Franse Salons: samenkomsten van burgers, wetenschappers, ondernemers, filosofen en kunstenaars die werken aan actuele vraagstukken en maatschappelijke thema’s. Volgens historici speelden deze salons een cruciale rol in de ontwikkeling en verspreiding van de ideeën van de Verlichting en waren broeinesten van creativiteit, inspiratie kruisbestuivingen en ideeënvorming.

De Verlichting
De Verlichting was een tijd van grote maatschappelijke omwentelingen. De absolute macht van adel en kerk werd doorbroken en er ontwikkelde zich een nieuw bewustzijn over menselijke verhoudingen en de relatie van de mens ten opzichte van de natuur. Dit leidde tot talloze vruchtbare nieuwe concepten en ideeën over allerhande onderwerpen, van de inrichting van de maatschappij tot de wetenschappen en de kunsten.

De SHIFT
Ook nu lijken we aan de vooravond te staan van ingrijpende maatschappelijke vernieuwingen, van een onvermijdelijke en fascinerende SHIFT, van een nieuwe ‘Verlichting’ wellicht. En ook nu weer lijkt een volgende evolutionaire stap in de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn een rol te spelen.

Mede onder invloed van de bankencrisis, de schuldencrisis en de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van communicatietechnologie en neurowetenschappen lijkt het dit keer te gaan om het groeiend bewustzijn dat alles met alles in verbinding staat. Om het inzicht dat elke individuele handeling, of het nu zakelijk is of privé, in relatie staat tot – en een effect heeft op – de omgeving, de samenleving, de natuur, het leven op aarde.

Wat is goed? Wat is wijs?
De vraag hoe je daarmee omgaat, door welke principes je laat leiden, wat het goede en het wijze is, was eerder vooral een vraag waar spiritueel leiders en filosofen zich mee bezig hielden (en de antwoorden op gaven). Tegenwoordig speelt deze vraag ook steeds nadrukkelijker voor bestuurders, ondernemers, managers, werknemers en burgers.

Voorgebakken antwoorden voldoen niet meer. We moeten samen op zoek naar slimme, praktische oplossingen voor de uitdagingen van vandaag. Op eigen kracht, zonder dogma’s of vastgeroeste denkpatronen en in het volle bewustzijn van de effecten van ons handelen. Dat is de SHIFT!

Shift Happens
Shift Happens wil een wegwijzer zijn in de stormachtige ontwikkelingen van vandaag, een inspirerend platform voor en door de changemakers van nu. Voor mensen die er voor kiezen om actief onderdeel te zijn van de maatschappelijke verandering. Mensen die bezig zijn met het realiseren van uitdagende plannen en waardevolle initiatieven die de samenleving vooruit brengen.

Met bijeenkomsten, workshops, cursussen en met deze website willen we je positief inspireren en praktische handvatten bieden waar je mee direct aan de slag kunt. Thuis, op je werk of waar dan ook!

Lees ook het artikel uit de Nieuwsbode van 16 mei 2012

Vind je dit een goed artikel? Deel het dan met je netwerk!

Sander Louis

Over Sander Louis

Sander Louis is oprichter van Shift Happens. Als marketeer van o.a. non-profits en culturele instellingen richt hij zich onder meer op de ontwikkeling van nieuwe media en evenementen. Met Shift Happens wil hij positief ingestelde mensen bijeenbrengen die werken aan slimme oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen.