Leidt regelarme zorg juist tot meer regels?

Zorginstelling Careyn is gestopt met het experiment voor regelarme zorg. Het leidt juist tot meer bureaucratische rompslomp is het commentaar. Buurtzorg Nederland doet nog steeds mee. ‘Omdat je een uitzondering bent in het systeem, neemt die bureaucreatische rompslomp toe. Maar dat is maar tijdelijk.’

wijkverpleging

Zorginstelling Careyn is gestopt met het experiment voor regelarme zorg. Door de lastige communicatie met alle betrokken partijen komen er juist regels bij, stelt de zorgverlener. De bureaucratische rompslomp nam alleen maar toe. In dagblad De Gelderlander noemt directeur Jeroen Bos het verdrietig dat het experiment gestopt is. “We hebben ons verkeken op hoe doorwrocht en taai het financieringssysteem van de zorg is.”

Ook de (mogelijke) gevolgen van de hervorming van de langdurige zorg is een belangrijke reden om te stoppen met het experiment. Kort gesteld komt die hervorming erop neer dat verschillende sooerten van thuiszorg opgesplitst worden en dat verschillende overheden daarvoor verantwoordelijk worden. ‘Om deze transities soepel te doen verlopen, hebben Careyn en de zorgkantoren de regulier geregistreerde gegevens nodig’. Regelarm is volgens Careyn dus onmogelijk door de transitie.

Uitzondering

Ook Buurtzorg doet mee aan dit experiment naar regelarme zorg. Ook daar merken ze dat het experiment tot meer rompslomp leidt. Maar dat is voor deze organisatie juist een reden om door te gaan. ‘Juist omdat je een uitzondering bent in het systeem, neemt die bureaucreatische rompslomp toe. Dat het ingewikkeld is, dat moet je voor lief nemen. Daar moet je doorheen. Want als het goed is, is dat maar tijdelijk.’

Met het experiment wil Buurtzorg aantonen dat met minder administratie er meer zicht is op de kwaliteit van de zorg. ‘We maken het voor de zorgverlener eenvoudiger omdat ze maar 1 indicatie hoeven aan te vragen voor de totale zorg. Er hoeft geen onderscheid meer gemaakt te worden in persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. En we hanteren daar ook 1 uurtarief voor.’ Met de goedkeurende instantie CIZ heeft Buurtzorg de afspraak gemaakt dat ze die indicatie automatisch goedkeurt. Normaal stelt het CIZ die indicaties op.

Vertrouwen

Buurtzorg: ‘Dat wij dat zo geregeld hebben, heeft alles te maken met vertrouwen. Wij hebben de afgelopen 5 jaar aangetoond dat we met bestaande regels toch eenvoudiger konden werken. We hebben voldaan aan alle verantwoordingseisen.’
De huidige regels zijn heel ingewikkeld. Hoewel Buurtzorg het niet zo hard wil zeggen, beaamt ze dat die zo ingewikkeld zijn omdat de overheid denkt dat er anders misbruik van de zorg gemaakt wordt. Wantrouwen dus. ‘De overheid is bang dat we teveel zorg gebruiken. Maar je lost dat niet op met meer regels. Uit de eerste resultaten van ons experimert blijkt dat de zorgvraag helemaal niet toeneemt als verpleegkundigen zelf de indicatie stellen en zonder dat er onderscheid gemaakt wordt welke zorg je biedt.’

Overigens ziet ook Burtzorg de hervormingen van de langdurige zorg niet zitten. De organisatie heeft er goede hoop dat door haar lobbyactiviteiten de overheid de plannen terugdraait.

Vind je dit een goed artikel? Deel het dan met je netwerk!

Petra Kroon

Over Petra Kroon

Petra Kroon is social journalist en vertelt verhalen over changemakers en social innovation. Dat doet ze via haar mediaproduktiehuis bureau goedgeefs. Zo heeft ze het concept bedacht voor de eerste glossy wereldwijd over sociaal ondernemerschap en was ze daar hoofdredacteur van. Ze is oprichtster van The Social Reporters, een netwerk van journalisten, fotografen en filmers die via social media live verslag doen van events. Ze heeft onder meer geblogd voor Skoll World Forum, het grootste internationale congres over sociaal ondernemerschap, en SOCAP/Europe, een internationaal congres over impact investing.: Sinds 2008 blogt ze op op haar eigen blog sociaalondernemen.nu. Haar motto: inspiring people to be part of a better world. Lees meer over bureau goedgeefs, volg Petra via Twitter, connect via Facebook of via Linkedin