Het Koningslied: een kwestie van gekrenkte trots en hersteld vertrouwen

We deden er eigenlijk allemaal een beetje lacherig om – en sommigen zelfs een beetje boos: het Koningslied. Het was op z’n best een ‘best wel slecht nummer met die W van wakker, stamppot eten’ en op z’n slechts ‘een slecht bij elkaar gejat broddelwerk dat de belastingbetaler ook nog een hoop centen heeft gekost’. Volgens Pauline Voortman is het een prachtig voorbeeld van geschonden én weer opgebouwd vertrouwen.

Gekrenkte trots vs hersteld vertrouwen

Twee hoofdrolspelers: John Ewbank en Joop van de Ende. De eerste, maker van het lied, liep boos en gekwetst weg toen zowat heel Nederland over hem heen viel. Dat hele lied rammelde aan alle kanten, zo was de kritiek en dat liet de gevierde liedjesmaker zich geen 2 keer zeggen. De tweede, Joop van de Ende, trok namens opdrachtgever Nationaal Comité alle plooien weer recht door het boetekleed aan te trekken. Zo had het Comité te hoge eisen gesteld aan de maker. De afloop kennen we: Het lied werd in volle glorie – en door sommigen ook uit volle borst – uiteindelijk gezongen op die 30ste april.

Voorspelbaar en welwillend

Wat leert ons dit over vertrouwen? De leiding, in dit geval het Nationaal Comité in de persoon van Joop van den Ende, stelde zich kwetsbaar op maar gaf ook duidelijkheid. De voorspelbaarheid en welwillendheid keerden terug. En daardoor het vertrouwen.

Vertrouwen is een positief gevoel, maar als in tijden van crisis de context – de arena – verandert ontstaat er een negatieve spiraal. Dan verdwijnt dit positieve gevoel.

Hoe zorgen we nu voor een positieve spiraal waar weer ruimte is voor vakmanschap, creativiteit en vernieuwing? Door te werken aan voorspelbaarheid en duidelijkheid enerzijds en aan welwillendheid en openheid jegens elkaar anderzijds. Om dat te bereiken is wederkerig vertrouwen essentieel. En precies dat dus heeft Joop van de Ende gedaan.
Een uitgebreide uitleg kun je lezen op de site van Sociale Vraagstukken.

Tijdens ons event op 19 november passeren meer praktijkvoorbeelden de revue.

Vind je dit een goed artikel? Deel het dan met je netwerk!

Petra Kroon

Over Petra Kroon

Petra Kroon is social journalist en vertelt verhalen over changemakers en social innovation. Dat doet ze via haar mediaproduktiehuis bureau goedgeefs. Zo heeft ze het concept bedacht voor de eerste glossy wereldwijd over sociaal ondernemerschap en was ze daar hoofdredacteur van. Ze is oprichtster van The Social Reporters, een netwerk van journalisten, fotografen en filmers die via social media live verslag doen van events. Ze heeft onder meer geblogd voor Skoll World Forum, het grootste internationale congres over sociaal ondernemerschap, en SOCAP/Europe, een internationaal congres over impact investing.: Sinds 2008 blogt ze op op haar eigen blog sociaalondernemen.nu. Haar motto: inspiring people to be part of a better world. Lees meer over bureau goedgeefs, volg Petra via Twitter, connect via Facebook of via Linkedin