Good Finance wil een eerlijker financieel systeem

finance.jpg

Good Finance is een coöperatie van vernieuwers van de financiële sector. Gezamenlijk slaan de leden de handen ineen om ons financieel systeem eenvoudiger, rechtvaardiger en dienstbaarder te maken.

Manifest

In een manifest, gepubliceerd op de website Goodfinance.nl, leggen de initiatiefnemers uit wat hun beweegredenen zijn:

“Er is meer rijkdom dan ooit. Toch lukt het niet om bijvoorbeeld kwalitatieve zorg en onderwijs te financieren. Duurzame energie wordt door banken en investeerders gecategoriseerd als ‘risicovol’ en fossiele brandstoffen, ondanks alle schade aan mens en milieu, vreemd genoeg niet.”

Leden

De eerste vijf leden zijn Common EasyMoney MakerOns SysteemEyevestor en Stichting Geef economie. Middels Good Finance willen deze organisaties gezamenlijk optrekken op het gebied van media, maar ook concrete projecten tot uitvoering brengen waar ze in geloven.

Interesse?

In september treden de volgende leden toe tot het eco-systeem; een aantal potentiële leden staat al klaar, maar er is ruimte. Dus ben, of ken jij een vernieuwend initiatief in de financiële sector, neem dan contact op met www.goodfinance.nl of via Facebook.

Good Finance is een initiatief van Nederland Kantelt en GeefEconomie.

scroll to top