De Big Data revolutie

Een van de onderwerpen waar we bij Shift Happens komende tijd aandacht aan willen besteden is de Big Data revolutie. De ontwikkeling en toepassing van het internet hebben een ingrijpende SHIFT teweeg gebracht in hoe we werken, communiceren en de wereld om ons heen bekijken. Nieuwe generaties groeien ermee op en kunnen zich een leven zonder internet gewoon niet meer voorstellen. SHIFTHAPPENS.EU MASLOV WIFIWie (zoals ik) een tienerdochter heeft weet maar al te goed: om als jongere een beetje mee te kunnen in een sociale groep moet je tegenwoordig permanent online zijn. Wifi en/of 3g zijn bijna een eerste levensbehoefte, de nieuwe basis voor de piramide van Maslov.

Waardevolle gegevens

Eigenlijk nog maar sinds kort dringt in het maatschappelijk debat het besef door dat elke seconde die we online zijn, actief of passief, we een massa gegevens produceren. Gegevens, die worden opgeslagen in de datacenters van de grote internetbedrijven. Zonder dat we ons ervan bewust zijn wordt informatie over ons gedrag, onze voorkeuren, ja zelfs over onze gedachten en gevoelens verzameld en verhandeld.

Maar wat kunnen wij met Big Data? What’s in it for us? Hoe kunnen wij als burgers, als (kleine) ondernemers, als samenleving, er ons voordeel mee doen?

Het is duidelijk dat deze data een onschatbare hoeveelheid waardevolle informatie bevat, ofschoon het natuurlijk wel de vraag is hoe die informatie omgezet kan worden in bruikbare kennis. Wat dat betreft zijn commerciële partijen waarschijnlijk het verst, zij bieden in elk geval grof geld voor deze data. Ook overheden en geheime diensten maken ongetwijfeld al geruime tijd veelvuldig gebruik van grote hoeveelheden geaggregeerde digitale informatie.

Oplossingen waar we allemaal wat aan hebben

Maar wat kunnen wij met Big Data? What’s in it for us? Hoe kunnen wij als burgers, als (kleine) ondernemers, als samenleving, er ons voordeel mee doen? Hoe kan de Big Data revolutie bijdragen aan een betere, slimmere maatschappij? Op welke manier kunnen de problemen van vandaag met hulp van Big Data worden aangepakt? Dat zijn de vragen die we de komende tijd gaan onderzoeken en die we centraal willen stellen tijdens een toekomstige SHIFT.

Op welke manier kunnen de problemen van vandaag met hulp van Big Data worden aangepakt?

Een mooi inzicht in de gevaren maar ook de kansen die Big Data biedt wordt geschetst in deze aflevering van het onvolprezen VPRO-programma Tegenlicht:

Vind je dit een goed artikel? Deel het dan met je netwerk!

Sander Louis

Over Sander Louis

Sander Louis is oprichter van Shift Happens. Als marketeer van o.a. non-profits en culturele instellingen richt hij zich onder meer op de ontwikkeling van nieuwe media en evenementen. Met Shift Happens wil hij positief ingestelde mensen bijeenbrengen die werken aan slimme oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen.