Big Data met een menselijk gezicht

Schermafbeelding-2014-03-18-om-17.27.22.png

Bij research naar succesvolle Big Data-projecten waar de hele mensheid van kan profiteren ontdekte ik het boek (en iPad download) The Human Face of Big Data uit 2012. Dit prachtig geïillustreerde boek van fotograaf Rick Smolan is een verzameling essays en beelden met de big data revolutie als thema. In interviews en TED-talks heeft Smolan uitgelegd hoe hij tot het samenstellen van het boek is gekomen en hoe hij van scepticus is ‘bekeerd’ tot evangelist van Big Data.

Het is alsof we altijd maar met één oog hebben gekeken en nu opeens ons tweede oog openen, waardoor we niet alleen veel meer kunnen zien, maar waardoor ook als het ware een nieuwe dimensie zich voor ons opent. – Rick Smolan

Volgens Smolan staan we aan de vooravond van een ingrijpende revolutie die een compleet nieuwe ervaring zal toevoegen aan het leven op aarde. Wat we hiermee kunnen en hoe we er als mensheid ook echt mee vooruit kunnen komen is nog onzeker, en dat er grote gevaren kleven aan big data beseft Smolan ook. Toch stemmen de voorbeelden in het boek wel hoopvol en bieden ze een doorkijkje in de nabije toekomst.

 

Drie willekeurige verhalen uit het boek:

1. ‘Big data’ in het Londen van 1664

In het jaar van de pestepidimie van 1664 werd voor het eerst in de geschiedenis schriftelijk bijgehouden wanneer en waaraan de inwoners van Londen stierven. Zo ontstond het inzicht dat niet God zomaar at random zielen naar zich toe haalde, maar dat er een patroon aan ten grondslag lag en dat daarin de sleutel gevonden kon worden tot de bestrijding van de epidemie.

2. Million-Dollar Blocks: voorkomen van criminaliteit is beter dan genezen

Een simpel maar doeltreffend idee van criminaliteitsonderzoeker Eric Cadora: kijk niet alleen waar misdaden in een stad worden gepleegd, maar kijk ook naar de wijk waar de misdadigers die worden gepakt vandaan komen. Wat bleek: de meeste misdaden worden gepleegd door criminelen die zijn afkomstig uit dezelfde wijk, vaak zelfs uit hetzelfde blok. In Brooklyn, New York bijvoorbeeld bleek 8 procent van de gepakte criminelen in 2004 afkomstig uit één buurt, Brownsville, waar slechts 3,5 procent van de bevolking van Brooklyn woont. In plaats van miljoenen te spenderen aan extra gevangeniscapaciteit kan de lokale overheid met deze kennis gerichter investeren in het opknappen van wijken en het verbeteren van de levensomstandigheden van de inwoners waardoor de criminaliteit daalt en het welzijn stijgt.

3. Earth Networks: Weersvoorspellingen die levens redden.

Bij noodweer kunnen data het verschil maken tussen leven en dood. Dat weten we bij ons in het rijke westen al lang, en zelfs dan vallen er jaarlijks nog doden als gevolg van plotselinge weersveranderingen.  Laat staan hoe dat in ontwikkelingsgebieden is, waar geen of nauwelijks publieke alarmeringssystemen beschikbaar zijn die kunnen waarschuwen voor plotselinge stormen, vloedgolven, monsoons en andere gevaren (al dan niet als gevolg van de opwarming van de aarde). Ondanks onze geavanceerde technieken om het weer te kunnen voorspellen blijven de meeste van de zeven miljard aardbewoners verstoken van betrouwbare waarschuwingen, zegt Robert Marshall van Earth Networks. Sinds de oprichting in 1993 verzamelt hij met zijn bedrijf de data van 35.000 kleine weerstations over de hele wereld waardoor hij in staat is op sommige plekken het weer te voorspellen voor het land van een individuele boer. Ook boeren in ontwikkelingslanden.

Meer informatie over The Human Face of Big Data: www.humanfaceofbigdata.com

Sander Louis

Sander Louis

Sander Louis is oprichter van Shift Happens. Als marketeer van o.a. non-profits en culturele instellingen richt hij zich onder meer op de ontwikkeling van nieuwe media en evenementen. Met Shift Happens wil hij positief ingestelde mensen bijeenbrengen die werken aan slimme oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen.

scroll to top